Als nins

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,11 KB

Pronoms febles = clítics o àtons

Dins els pronoms hi trobem dos tipus de pronoms, el
forts i els febles.
Els pronoms forts son:
Jo, tu, el/ella, nosaltres, vosaltres, ells/elles.
Persones
1ª sing. Em m’ ‘m -me
2ª sing. Et t’ ‘t -te
3ª sing. Es s’ ‘s -se
1ª plu. Ens ens ‘ns -vos
2ª plu. Us us us -vos
3ª plu. Es s’ ‘s -se
davant darrera

Els pronoms febles poden complir les seguents funcions:
CD, CI, CC, Atribut, predicatiu.

Per localitzar el CD a la frase, fem la pregunta “el que?” o “quina cosa?”.
El
CD té tres funcions:
1ª. Si porta un article, demostratiu o possessiu, es pot substituir per:
el, la, els, les
-lo, -los, -les, ‘ls, ‘l.
ex: jo compro la taula. Jo la compro.
2ª. Si no porta article demostratiu o possessiu el podem substituir per:
en, n’, ‘n -ne
ex: jo compro pa. Jo en compro.
3ª. Néutre
això, allò es pot substituir per “ho”, ex.:
jo compro això. Jo ho compro.

CI per a localitzar-lo fem la pregunta “el qui?, o per a qui?)” a la frase.
Li - ha comprat pa per al nin. Li he comprat.
Els, los - he comprat pa als nins. Els he comprat pa.

El
CC és un complement del verb que expresa les condicions o circumstàncies a les quals es devenvolupa l’acció del verb:
Hi - compro pa a la pastisseria. Hi compro pa.
En (de) - venc de Pollença. Hi venc.

ATRIBUT- és quant va acompanyat d’un verb copulatiu (ser, estar, semblar, pareixer):
1. si porta article es pot substituir per:
el, la, els, les:
Ell és el meu amic. Ell l’és.
2. si l’atribut no porta article es pot substituir per:
ho:
ell és mestre. Ell ho és.
3. èmfasi. Pot substituir-se per:
en- que és de beneit. Que n’és.

Predicatiu. És un adjectiu. És la paraula o grup sintàctic de paraules que complementa el verb i és predicat del subjecte o complement directe d’aquest verb. Pot substituir-se per:
Hi- Les sabates resultaven cares. Les sabates hi resultaven.

Per fer combinacions de pronoms febles em de tenir en compte dues lleis:
L’ordre de la frase : subjecte+verb+CD+CI+CC
1. CD + CI
X
CI + CD
Ex: Jo compro
els pans als nins.
CD CI
Jo
els els compro.
CI CD

2. CD + CI CD CI
el el li l’hi
la + li la li la hi
els (es converteix) els li els hi
les hi les li les hi
ex: jo compro
la casa a ella.
CD CI
La li (hi)
Jo la hi compro
Ex: jo compro
la casa a elles.
Cd CI
La els
Jo els la compro.
Els pronoms febles han d’anar obligatòriament darrere:
Un infinitiu - casar-me
Un gerundi - casant-me
Un imperatiu - casa’t
Si no hi ha cap d’aquestes formes ha d’anar davant.
Si es perífrasi verbal pot anar davant o darrera.

Entradas relacionadas: