A) Als mercats de competència monopolística, la quantitat i el preu d'equilibri a llarg termini són els mateixos que en competència perfecta

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,71 KB

 

3.1. L’evolució del mercat de competència perfecta

fases:

- creixent: quan els venedors obtenen beneficis extraordinaris.

- saturació: amb l’entrada de nous venedors, augmenta l’oferta del bé. Es produeix en excés d’oferta i els venedors abaixen els preus per donar sortida als excedents, en conseqüència els beneficis inicials es redueixen

- estancament: a causa de l’excés d’oferta, els beneficis extraordinaris desapareixen i algunes empreses abandonen el mercat, readapten els seus processos o busquen noves fórmules.

- estabilització: hi ha més empreses que abandonen el mercat i les poques supervivents recuperen la clientela i els beneficis

com és tracta d’un mercat homogeni en el qual els productes són molt semblants, no té sentit invertir en publicitat.

MERCAT DE COMPETÈNCIA IMPERFECTA (PUNTS 4 5 6)


4. La competència monopolística

CARAC.

- moltes empreses. Encara que la quota de mercat de cada empresa és relativament petita comparada amb el mercat total, és superior a la que tenen empreses de competència perfecta. Una empresa de comp. Monop. Té un cert marge per a pujar el preu sense per això pèrdre quota de mercat respecte de les altres

- diferenciació del producte (barrera d’entrada) . Els productes satisfan la mateixa necessitat, però són substitutius perfectes els uns dels altres, ja que hi ha diferents qualitats, marques, disseny,... Quan el producte no és homogeni i té alguna característica que el distingeix d’altres, es parla de diferenciació del producte.

4.1.El funcionament dels mercats de competència monopolística

a través de publicitat, les empreses diferencien els seus productes perquè el consumidor pagui més del que pagaria pels altres productes


Entradas relacionadas: