Aktibo ez korrontea

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,33 KB

-Ikerketa-Garapena-Jabetza industriala-Merkataritza funtza-Aplikazio informatikoak

AKTIBO EZ KORRONTE EZ MATERIALA


Lurrak eta ondasun naturalak-Eraikuntzak-Instalazio teknikoak-Makineria-Altzariak-informazio prozesuetarako ekipamenduak-garraio elementuak.

AKTIBO EZ KORRONTE MATERIALA

-ondare tresnetan egindako epe luzeko finantza inbertzioak- Epe luzeko zorra adierazten duten baloreak- Epe luzeko hartzekoak-Ibilgetua bestearengatiko epe luzeko hartzekoak

AKTIBO EZ KORRONTE FINANTZIARIOA

AKTIBO EZ KORRONTE GARBIA

Erregaiak-Ordezko piezak-Enbalajeak-Ontzikiak-Bulegoko Materiala-Lehengaiak-Fabrikazio bideko produktuak- Produktu bukatuak-Salgaiak

IZAKINAK

Bezeroak-Bezeroak kobratzeko merkataritzako efektuak-Zordunak-Zordunak,kobratzeko merkataritza efektuak-Ogasun Publikoa, hainbat kontzeptuengatik zordun-Gizarte segurantzako Organismoak ,Zordun-Ondare tresnetan egindako epe laburreko finantza inbertzioa-Epe laburreko zorra adieraten duten baloreak-Epe laburreko hartzekoak-Ibilgetua besterentzeagatiko epe laburreko hartzekoa.

ZORDUK KOMERTZIALAK ETA KOBRATZEKO BESTE ZENBAIT KONTU

Bankuak eta kreditu erakundeak-kutxa

EFEKTIBOA ETA BESTE AKTIB LIKIDO BALIOKIDEAK

AKTIBO KORRONTEA


Kapitala-Kapital soziala-Erreserbak-Legezko Erreserba-Ekitaldiko emaitza- Aurreko ekitaldietako emaitza negatioak.

ONDARE GARBIA

Epe luzeko ibilgetu hornitzaileak- Epe luzera ordaintzeko efektuak-Kreditu erakundeekiko epe luzeko zorrak-Obligazioak eta bonuak

PASIBO EZ KORRONTEA

Hornitzaileak-Hornitzaileak ordainteko merkataritza efektuak-Zerbitzu emateagatiko hartzekodunak- Hartzekodunak, ordaintzeko merkataritza efektuak-Epe laburreko ibilgetu hornitzaileak-Kreditu erakundeeekiko epe laburreko zorrak-Epe laburreko obligazioak eta bonuak-Ogasun publikoa,kontzeptu fiskalengatik hartzekodun-Gisarte segurantzako organismoak,hartzekodun

PASIBO KORRONTEA


Entradas relacionadas: