Aktibo ez korrontea

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 7,69 KB

 

AKTIBOA:-AKTIBO EZ KORRONTEA: IBILGETU UKIEZINA:Jabetza industriala- Aplikazio informatikoak. IBILGETU MATERIALA: Lurrak eta ondasun naturalak- Eraikuntzak-Makineria-Altzariak, Informazioa prozesatzeko ekipamenduak-Ibil mat amor met. IBILGETU FINANTZARIOA: Inve fina perma en cap-Valores de renta fija. -AKTIBOKORRONTEA: IZAKINAK: Salgaiak- Lehengaiak-produktu bukatuak. BIHURGARRIA: Bezeroak-Bezeroak kobratzeko merkataritza efektuak-zordunak-epe laburreko antzekoak-ibilgetua besterentzeagatik epe laburreko hartzekoak. ERABILGARRIA: Kutxa euroak-banku k/kONDARE GARBIA ETA PASIBOA:-ONDARE GARBIA: FONDO PROPIOAK: Kapital soziala-kapitala-legezko erreserba-borondatezko erreserbak-ekitalditako emaitza.-PASIBO EZ KORRONTEA: EPE LUZEKO GALDAGARRIAK: Kreditu erakundekiko epe luzeko zorra-epe luzeko zorra-epe luzeko ibilgetu hornitzaileak.-PASIBO KORRONTEA: EPE LABURREKO GALDAGARRIA: Hornitzaileak-hornitzaileak ordaintzeko merkataritza efektuak-zerbitzu emategatiko hartzekodunak-ogasun publikoa kontzeptu fiskalengatik hartzekoduna-gizarte segurantza erakundeak hartzekodunak-kreditu erakundeekiko epe laburreko zorrak-epe laburreko zorrak-epe laburreko ibilgetu ornitzaileak.

FINANTZA RATIOA: -kaudimen ratioa=aktibo korronte/pasibo korronte.1,5 eta 2 artean zuzena
.1 eta 1,5 artean ardura
.
1 baino gutxiago
guztiz arriskutsua.
2 baino handiagoa arreta.
-altxortegiaren ratioa= erabilgarritasuna+bihurgarria/pasibo korrontea.0,75 eta 1 artean zuzena. 0,75 baino gutxiago ardura. 1 baino handiagoa arreta.-berealako erabilgarritasun ratioa=erabilgarria/pasibo korrontea.0,1 eta 0,3 artean bada zuzena da.0.1 baino gutxiago ardura da. 0,3 handiagoa arreta. -bermearen ratioa=aktibo osoa/pasibo osoa.1.5 eta 2,5 artean zuzena.1 eta 1,5 artean ardura.1 baino gutxiago guztiz arriskutsua da. 2,5 baino handiagoa bada arreta egoera. -zorpetze ratioa= pasibo osoa/fondo propioak. 0,7 eta 2 artean zuzena. 2 baino handiagoa ardura. 0,7 baino txikiagoa arreta.ERRENTAGARRITASUNAK: -errentagarritasun ekonomikoa= modu sinplea= ustiapen mozkina/aktibo osoa*100. -errentagarritasun finantzarioa=ig/fondo propioa*100


AKTIBOA:-AKTIBO EZ KORRONTEA: IBILGETU UKIEZINA:Jabetza industriala- Aplikazio informatikoak. IBILGETU MATERIALA: Lurrak eta ondasun naturalak- Eraikuntzak-Makineria-Altzariak, Informazioa prozesatzeko ekipamenduak-Ibil mat amor met. IBILGETU FINANTZARIOA: Inve fina perma en cap-Valores de renta fija. -AKTIBOKORRONTEA: IZAKINAK: Salgaiak- Lehengaiak-produktu bukatuak. BIHURGARRIA: Bezeroak-Bezeroak kobratzeko merkataritza efektuak-zordunak-epe laburreko antzekoak-ibilgetua besterentzeagatik epe laburreko hartzekoak. ERABILGARRIA: Kutxa euroak-banku k/kONDARE GARBIA ETA PASIBOA:-ONDARE GARBIA: FONDO PROPIOAK: Kapital soziala-kapitala-legezko erreserba-borondatezko erreserbak-ekitalditako emaitza.-PASIBO EZ KORRONTEA: EPE LUZEKO GALDAGARRIAK: Kreditu erakundekiko epe luzeko zorra-epe luzeko zorra-epe luzeko ibilgetu hornitzaileak.-PASIBO KORRONTEA: EPE LABURREKO GALDAGARRIA: Hornitzaileak-hornitzaileak ordaintzeko merkataritza efektuak-zerbitzu emategatiko hartzekodunak-ogasun publikoa kontzeptu fiskalengatik hartzekoduna-gizarte segurantza erakundeak hartzekodunak-kreditu erakundeekiko epe laburreko zorrak-epe laburreko zorrak-epe laburreko ibilgetu ornitzaileak.
FINANTZA RATIOA: -kaudimen ratioa=aktibo korronte/pasibo korronte.1,5 eta 2 artean zuzena.1 eta 1,5 artean ardura. 1 baino gutxiago guztiz arriskutsua. 2 baino handiagoa arreta. -altxortegiaren ratioa= erabilgarritasuna+bihurgarria/pasibo korrontea.0,75 eta 1 artean zuzena. 0,75 baino gutxiago ardura. 1 baino handiagoa arreta.-berealako erabilgarritasun ratioa=erabilgarria/pasibo korrontea.0,1 eta 0,3 artean bada zuzena da.0.1 baino gutxiago ardura da. 0,3 handiagoa arreta. -bermearen ratioa=aktibo osoa/pasibo osoa.1.5 eta 2,5 artean zuzena.1 eta 1,5 artean ardura.1 baino gutxiago guztiz arriskutsua da. 2,5 baino handiagoa bada arreta egoera. -zorpetze ratioa= pasibo osoa/fondo propioak. 0,7 eta 2 artean zuzena. 2 baino handiagoa ardura. 0,7 baino txikiagoa arreta.ERRENTAGARRITASUNAK: -errentagarritasun ekonomikoa= modu sinplea= ustiapen mozkina/aktibo osoa*100. -errentagarritasun finantzarioa=ig/fondo propioa*100

Entradas relacionadas: