Agua

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,4 KB

 
sist d tractament d l aigua:tractment xal consum:a d essersotmes a tractment i process x =AIG potabl.-s su a temre n estacions d tract d aigu.els procesos son d2tipus:tract global:aplicr difernt process fisics k permten separa ls particls k ia a l a.i proce kimiks cm la koagulac o la flokulacio k fn sevir SM- x a las precipita.tract especial:desinfecc(2maners:cloracio(barat,facil,oxidant i desin-sabor),ozo i les rediacions ultraviola-+eficacs).tractment d afinament:com l neutralitzacio k redueox la acides d l aigua.autodepu:t lloc a ls a.naturals i consisteix n la sediment y biodegra d paticules mitjançant process kimis i biologics x cnvrtit la mat org en inorg. k servir d nutints als vgetals.sistmes de depu d a.residuals:tractn d tornar l a almedi mb 1carart semblant al seu stat natural.2sistmes:naturl o blana:process d aotudep sota kondicion specials.-rekereixn poca despesa econo imantenimt.petits poblacio.metodes com:llacunatge:depura bilog d a.resi mijançant la constucc d llacunes artificials-sediement d mat solids n suspensio i una degraacio d la mat organica.3tipus:aerobi:poc profunds i stensa superfi x facilitr ls procesos d descomposi d la mat org.anaerobies:super petita,profuns-process d descom anae.facultatives-combinen.filtres verds-vegetacio d creixment rapid.tecnologic a dura:a les estaciosn depu d a.resdu.mitjan proce kimi bio i fisi.-elimina kontaminats.grnas inversi,major rapide,mes volum.estacio depurado es diferencia:linia d a.linia d fangs(cncentrar tots ls kontaminant).linia d gas(proces a k es sotmes l biogas genert).linia d a:pretarctment:separa ls solids n suspen.2procesos:desbast o retencio:filtracio gruixa-mat voluminiss.desapari dls graixos i arenes:sedimen contrlad k ses arenes s enfonsn i ls greixs suren.tracta primari:separa graixos i mat flotant.3:decantacio d detrits i particules.una flaculacio k s frmen agregts d distint tamanys.ajustar l PH:neutralitzr l a.tractme secunda:proce bio komplementts mb1sist d decanta secundari-elimanr mat org d l a.resi.-+empleat=fangs-afegr bact a l a. d forma artifi.k formen uns fongs facilmnt eliminabls.tract terciari(opcional)-permet l reutlitza d l a.depurada.desinfeccio:elimanr bacte i virus patogens-cloracio o l ozonitzacio.linia d fangs:process:espessamt d fangs:reduir l volum d akest fangs eliminat la major part d l a.estabilitza d fangs:eliminar la mat organica-2sist:aero(+caro-o2)o anaero(+comu).condicionamt kimic:adicio d kompostos x tl de provocar la koagulacio d solids.deshidratacio :eliminar l a. k encara keda dels fangs.linia d gas:resulta de la digest dls fangs.l gas no utilitzat s kremat n una antorxa.contorl d la kualitt i protecc d la kualitt d a.la vigiln te kom a obeject detectr ls altera a l a.organs encaregats son:comisaries d a. d ls deiferent konkes hidrografi.mesures preven:establimetn d zons d protecc d embassament,estudi d imapacte ambientl i planifi hidrolo.mesurs actives:protecc d akuifer sobreexplo.autoritza d abocaments.contaminacio d l a.accio i efect d intodu mat o formes d enegi o induir condicions n l a. k de manera dires o indire. implikn 1alteracio perjudi d l seva qualitt.origen i tipus de conta:segons l focus emisor:difusa o puntual(natural o artificial(urbana,agricola,industrial))altres com abocadors,restes de combusti,marees negres.factors i nivell de conta:1-tenint n kompte ls caract dl receptor:tipus d recep:superfi o subterraneas),quantitat i qualitt dl recep:si l volum d k es dsposa s mes gran tambe o sera la aposibilitt d diluir la kontami.caract dina iks o estatiks:...caract d la biocenosi:mes o menoy prgani per degradr la mat organic.2-caract d la zona on es localitza l receptor:particularitts climatiks i geomorfologikes.3-usos previs d l a. dlreceptor:referits al tipus i kuantitt d abokaments k l a. a agut d soportr abans.contaminants d l a.:son totes akelles subs kimi,essers vius o formes d energia k es troben n proporcios superirs a les normals.fisics:tempera.partic radioac,solids en suspen(inorg:sorres) o org(restes d animals).quimics:organics(pesticides).inorga-alcalis.gasos-h2s,ch4.biologics:microorga nims-tranmisio d malaties com el tifus o la kolera.les alges son causants del cambi d kolor olor i sabor d l a.efectes generals d la contami d l a.2:dolça:rius llacs i a.subterr i salada-aigua d mar:mars i oceans.contaminacio dls llacs i rius:poder erosiu+accio humana afegeix resi. provinents d act domestikes.k la capa d autodepu no pot asumir.procesos:restrico d a.,altera ecosist.aspect i color desagra.llacs molt pitjor-estatica.eutrofitzacio.mesures permetn minimitzar eutro:limitar i prohibir abocamn domesti,depurar ls a.afegr nitro x evitar el creisxment d cianofi.marees rotges.contaminacio d ls a.subterra(aquifers:formacio geolo en k s emmagtzeme.i circula a.subterra aprofitant la porositt i fisuracio d la roca k l acull):recurs hidric.afectades per:contami,sobreexplo i salinitzacio.pot ser putual o difusa k afecte a una zona mes extensa.origen:us fertilitzants,abocamants a granges.carat:escassa dinamica i baixa capacitt autodepu.la sobreexplota d 1 akuifer:extreu a.n csapacitt superior a la seva capacitt de carrega-si te lloc n akuifers costaners-intrusio salina.aigua de mar entra.contaminacio a. d mar:gran volum d a.-grna capacitt autodepuradora.contamina x via naturl s molt petita.el problema s en la conta dels rius:metalls pessants o deixalles flotants.marees negres.mort d organismes marins a causa d la impregnac d cru.inestabi termica o a causa d l ausencia d llum,enverinament d cadenes trofikes....els abocaments d petro o derivts pateixn 1seguit d process natu k permetn la seva elimina.mesurs de caract preven:elabora d lleis i reglamenta.exigencia d1doble casc alsbucs.mesures correcto:barrers flotants de contenciO:efectivs a=calma i abocaments petits.barreres kimic:utilitzen gels x recollir-la.bioremediacio:+eficaç i ecologi-cultiu de bacteri juntament amb un substrat inert.qualitt d l a:capacitt intirnseca k te l a. x a respondr als usos k sen poden obtenir.parametres:indicadors d les carac i prop. k els contaminants poden proporcionar a l a.fisics:olor,color...kimics:(oxiden dissol,DBO,DQO,PH)biologics:microo:virus,bact,proto,ciano,fongs-tranmisors malaties.indicadrs biolo d contamina:unes deter especi k kuan i son ens orientn sobr ls nivells d contamina i ls variacions n ls poblacions x l alteracio dl media akuatic.uns desapare i altres aumenten el seu nomnbre x la contamina.index:son valors numer k engloben ls valors d diverss parametrs fisi i kimi x expresar la kualitt d l a.index de saprobis:analitza la presenc d organisms k s desen ala zona de descom d mat org.

Entradas relacionadas: