Agricultura, ramaderia i pesca: Coneixements i activitats per a l'explotació del medi natural

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,16 KB

AGRICULTURA:


Conjunt de coneixements i d'activitats que tenen per objecte l'explotació del medi natural, per mitjà del conreu de certes plantes.

1. ESPAIS AGRARIS

Espais que es troben al medi rural i en el que es desenvolupen activitats: agràries, ramaderes, i forestals.

FACTORS QUE CONDICIONEN ELS ESPAIS AGRARIS

A. Físics

-Clima -Relleu -Tipus de sòl -Xarxa hidrogràfica

B. Humans

 

-Demogràfics: Augment de població = augment de la superfície conreada.

-Dimensió de les explotacions: 

Minifundi: propietats petites/mitjanes

Latifundi: propietats grans

-Tecnològics: Aplicació dels avanços tècnics i científics: maquinària, fertilitzants, plaguicides...

-Mercat: Intent d'obtenir la màxima producció i el màxim benefici.

Impera la llei de l'oferta i demanda.

C. Polítics

-Reformes agràries

-Aplicació de programes agraris i de desenvolupament rural.

També influeix la parcel·lació dels camps amb la distinció entre openfield = camps oberts sense cap mena de tanques naturals ni artificials i bocage = camps tancats per mitjà d'arbres, arbustos i parets

.

% DE LA POBLACIÓ QUE TREBALLA ACTIVA EN AGRICULTURA

-Regne Unit (1)        -Equador (19)

-Estats Units (2)      -Bolívia (41)

-Rep. Txeca (6)       -Camerun (48)

-Argentina (7)          -Índia (54)

-Brasil (11)              -Senegal (70)

-Polònia (17)           -Níger (83)

2. SISTEMES DE CONREU

A. Segons l'aprofitament de la parcel·la

-Agricultura intensiva: Intenta aconseguir el màxim rendiment de la terra amb fortes inversions en maquinària, adobs, fertilitzants i llavors seleccionades.

-Agricultura extensiva: Es practica sobre grans extensions de terreny, zones amb poca densitat de població.

B. En funció de les espècies conreades

-Monocultiu: Conreu d'un sol producte, destinat al mercat mundial. Aquestes explotacions están molt tecnificades i mecanitzades.

-Policultiu: Conreu de diferents productes dedicats als mercats locals o comarcals i a l'autoconsum.

RAMADERIA

La ramaderia és l'activitat econòmica que consisteix en la domesticació i explotació d'animals per obtenir-ne productes com llana, cuir, llet, ous... I utilitzar alguns animals per fer tasques agrícoles.

1. TIPUS DE RAMADERIA

A. Extensiva

Necessita grans espais on els ramats pasturen i s'alimenten d'herbes que creixen de manera natural.

No requereix de instal·lacions molt sofisticades com per a la intensiva ni ocupa gaire mà d'obra.

-Avantatges: ·Respectuosa amb el medi ambient.

                       ·Major qualitat dels seus productes.

                       ·Baix consum de recursos naturals i energètics.

-Desavantatges: ·Poc productiva

                             ·Poc homogènia

                             ·En part es contrària a les lleis del mercat.

-Localització: Pràcticament a tots els continents.

Dins d'aquest grup s'inclou el pasturatge nòmada.

B. Intensiva

Consisteix en la cria de bestiar de manera estabulada, és a dir, en instal·lacions tancades on els animals són alimentats amb pinsos i complements químics per afavorir la seva reproducció i el seu creixement.

-Avantatges: Les granges tenen alt grau de tecnificació i aconsegueixen una producció molt elevada i gran rendiment comercial amb poca mà d'obra. Producte homogeni i que acompleix la normativa.

-Desavantatges: Poc respectuosa amb el medi ambient.

Poc respectuosa amb la qualitat de vida dels animals.

-Localització: Països desenvolupats.

PESCA

1. PESCA D'ALTURA

A. Pesca d'altura

Es practica en llocs allunyats dels continents, amb grans vaixells i amb tècniques modernes de localització, captura i conservació. Es destinen a mercats mundials.

-Localització: Llocs amb abundància de placton, temperatura de l'aigua favorable i confluència de corrents marins.

Zona de l'Atlàntic. Nord d'Europa i les costes de l'Àfrica occidental.

Zona del Pacífic. Costes asiàtiques del Pacífic i les costes d'Amèrica del Sud.

Zona de l'Índic. Sobretot costes de l'Índic, Tailàndia i Indonèsia.

X) Pesca litoral o costanera

Es du a terme amb vaixells de mida mitjana o petita, amb mitjans més artesanals i a un màxim de 60 milles de la costa. El seu mercat és més reduït arribant a un àmbit nacional.

El major perill de la pesca és la sobreexplotació i també, el maltratament dels fons marítim que provoquen algunes arts.

Y) Aqüicultura

És un conjunt d'activitats destinades a la producció massiva d'espècies aquàtiques.

Pot comportar la destrucció de les arèes costaneres a partir de la creació de les piscifactories.

En els països més poblats és un recurs important.

Entradas relacionadas: