Agricultura desenvolupada

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,49 KB

 

Unitat 3 GEOGRAFIA (2):


1.4) Agricultura a la Unió Europea:
A la Unió Europea hi ha molta desigualtat entre el nord i el sud, al nord hi ha conreus més intensius (han tingut més diners, més pluges, ...) en canvi al sud, son més freqüents els conreus de secà. La Unió Europea pretén equilibrar aquestes desigualtats a partir d’unes ajudes econòmiques, que les inclouen dins d’un pla general anomenat PAC (Política Agrària Comuna). Donar ajuda a altres països per a equilibrar l’agricultura en la Unió Europea. Els estats més pobres de la Unió Europea reben més ajuda. El FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrària) és el fons monetari destinat a l’agricultura.
Les mesures que s’apliquen mitjançant la PAC:
- La creació d’uns preus mínims pels productes agraris.
- Ofereix crèdits a baix interès
- Proporciona subvencions especials per a eliminar conreus excedentaris.
- Substituir conreus per boscos (Donar ajut per a substituir conreus per a replantar boscos)
- S’imposen taxes aranzelàries per alguns productes d’importació
- Dona ajudes a pagesos que respecten al medi ambient
- Promou el desenvolupament de l’agroturisme i l’artesania
- Promou la jubilació anticipada
Amb aquestes mesures es vol garantir el nivell de vida dels agricultors, respectar el medi ambient, reduir les desigualtats...

1.5) La revolució verda: ​Consisteix en l’aplicació de tècniques modernes en l’agricultura, aquest procés va començar a mitjans del Segle XX.
Aquests canvis són:
- Mecanització del camp
- L’us d’adobs i fertilitzants a gran escales
- L’aplicació de la biotecnología (modificar la genètica de les plantes per a tenir més rendiment
Avantatges:
- Ajuda a combatre la fam en el món.
- Multiplica la producció per 3 o 4
- Es pot conrear a terres poc fèrtils.
Inconvenients:
- Els pagesos que no poden invertir en aquestes tècniques s’arruïnen i acaben venent les seves terres.
- Incrementen les desigualtats socials
- Es crea una dependència sobre les empreses multinacionals que dominen la biotecnología.
Aquests conreus normalment necessiten gran quantitats d’aigua, que és un recurs escàs.

LA PESCA A Espanya:
Espanya es una gran potència pesquera dins la Unió Europea. Tanmateix, el sector pesquer s’enfronta a una dura crisi a causa de les dificultats per accedir als seus caladors tradicionals i de l’exhauriment de moltes espècies per sobrepesca. Molt poca població activa. A Espanya hi ha un elevat consum de peix. Aquest sector està en crisi.
Regions en la pesca d’Espanya:
- Regió nord-oest: Inclou totes les costes gallegues. Es la regió més important, tant pel volum de pesca desembarcada com pel valor que té
- Regió Cantàbrica: S’estén des del riu Eó fins al Bidasoa i es la segona en tonatge de pesca desembarcada.
- Regió Mediterrània: Té ports pesquers poc actius. En general són pobres en pesca, i a vegades han d’importar peix
- Regió Canària: Hi ha el port important de Las Palmas i d’Arrecife. S’hi practica la pesca d’altura i de gran altura a les costes africanes
- Regió sud-atlàntica: S’estén d’Ayamonte a La Línea de la Concepción i comprèn els ports de Cadis, Huelva i Algesires

LA PESCA A Europa:
Amb l’entrada d’Espanya a la Comunitat Europea es va aconseguir un límit de pesca important en Aigües comunitàries i un acord amb Marroc.
La Unió Europea ha fixat per el període 2014 - 2020 un nou Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEP) que preveu l’ajuda econòmica als Estats membres en proporció a la importància econòmica del seu sector pesquer i del nombre de persones que hi treballen.
Però les ajudes no es poden utilitzar per augmentar la capacitat de pesca perquè la Política Pesquera Comuna (PPC) pretén fer una explotació sostenible del medi Marí i putanciar l’aqüicultura.
Regions de pesca al Món:
- Zones amb plataformes continentals extenses
- Zones de contacte de corrents marins càlids i freds
- Zones amb abundant plàncton.
Aigües jurisdiccionals: ​Són les Aigües que envolten un estat, que tenen una distància de 200 milles marines(350km), on aquell estat pot explotar els recursos naturals.
a) Els països desenvolupats volen reduir-les, per poder explotar lliurement els recursos de països llunyans.
b) Els països subdesenvolupats volen ampliar aquets territoris perquè els demés països els hi paguin taxes per pescar a les seves Aigües.
Tipus de pesca:
- Artesana o tradicional → ​A països subdesenvolupats. Tècniques senzilles i poca producció.
- Industrial → ​A països desenvolupats. Tècniques modernes i elevada producció i per vendre.
    - Pesca costanera: ​A prop de la costa en vaixells petits
    - Pesca d’altura: ​A Kilòmetres de la costa en vaixells grans. Poden estar               fins a 3 mesos fora de casa pescant.

Entradas relacionadas: