Quins estats van ser els primers que van adoptar un sistema parlamentari

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,88 KB

¡Escribe tu texto aquí!

Materials polimèrics

1)

Plàstics

Normalment s'inclouen dintre del terme genèric de "plàstics" els Termoplàstics, que són polímers que no presenten entrecreuaments, lineals o Ramificats, i els termostables, polímers que presenten un alt grau de Entrecreuament.

2)ElastòmersSón polímers amb un baix grau d'entrecreuament

3)Fibres, Recobriments, adhesius

Plàstics

Terme general que Descriu a una gran varietat de substàncies que es distingeixen entre si per la Seva estructura, propietats i composició

                - són productes d'origen orgànic (C)

                - tenen un elevat pes Mol.Lecular

-S'originen per Medi de síntesi o per transformació dels productes naturals com ara el petroli, El gas natural o el carboni

                - Són sòlids a temperatura Ambient

                - Fàcils d'emmotllar amb calor

Propietats Dels plàstics

-
Lleugeresa (densitat 0,8g/cm3 – 2,2 g/cm3) . Més Lleuger que el metall, el vidre o la ceràmica

Flexibilitat

Els mòduls d'elasticitat dels Plàstics (rigidesa) són de 10 a 15 vegades inferiors als dels metalls

-
Transformació ràpida i econòmica (temperatures Entre 150ºC i 400ºC)

Transparència

Alguns plàstics ho són per tant Són una bona alternativa al vidre

Estabilitat química

Molts plàstics són inerts, No reaccionen químicament

Capacitat aïllant

Permeabilitat selectiva de gasos

Reciclatge

Definicions Bàsiques

Monòmer


És la primera entitat química que donarà Lloc a la formació del polímer i que configurarà totes les propietats Fonamentals del plàstic

Polímer


És la cadena o cadenes que es formen per la Uníó consecutiva de monòmers donant lloc a una macromol.Lècula que pot ser Constituïda fonamentalment per àtoms de carboni

Polímerització :
És la reacció química que dóna lloc al Polímer a partir del monòmer.

Segons la Seva estructura

- Termoplàstics d'alta linealitat: Són cadenes de plàstic Que pràcticament no presenten cap ramificació, això fa que el seu comportament Mecànic sigui molt bo en situacions d'orientació de peça.

- Termoplàstics: Són aquells que tenen un bon nivell de Linealitat i presenten algun tipus d'entrecreuament de cadenes.

- Termoestables: Són aquells que presenten un elevat nivell D'entrecreuament o reticulació. Aquesta uníó de cadenes provoca que les seves Propietats siguin superiors als termoplàstics, però l'inconvenient és que no Poden tornar a ser processats

- Elastòmers: Són els que presenten el cas extrem de Reticulació, les cadenes estan extremadament entrecreuades i no són gaire Llargues fet que fa que el material guanyi en propietats elàstiques

- Segons la cristal.Linitat

- Amorfs: Les cadenes estan fortament ramificades amb Cadenes laterals llargues i no poden adoptar un estat d'ordenació molecular Compacte. Són transparents.

- Cristal.Lins: Les seves cadenes estan majoritariàment Ordenades i es disposen en forma compacta, llavors les macromol.Lècules Presenten poques ramificacions i curtes. Són translúcids (només deixen passar Una part de la llum)

- Parcialment cristal.Lins: són aquells que presenten zones Desordenades (amorfes) junt amb altres ordenades (cristal.Lines) . Presenten un Aspecte lletós o tèrbol.

- Segons les seves prestacions

- Plastics estàndar: són els que s'utilitzen des de fa molts Anys i no presenten excessius problemes de transformació. Les seves propietats Són senzilles i el seu cost és baix. També s'anomenen comodities

- Plastics tècnics: són els que s'utilitzen de forma Majoritària i amb millors propietats encara que el seu cost és una mica més Gran

- Plastics altes prestacions: són d'aparició més recent, les Seves propietats són molt superiors als altres dos tipus anteriors i també el Seu preu.

Conformació De plàstics:extrusió

1) la massa de Plàstic es va escalfant i homogeneitzant en el fusell (husillo)
2) s'obliga a sortir per un dau amb la forma del perfil que es vol obtenir
3) es refreda amb aigua o a temperatura ambient

Conformació De plàstics:injecció

1) en el Procés de plastificació la unitat connecta amb el motlle i els grànuls es Comencen a fondre
2) en el procés de injecció el cargol avança amb un moviment de percussió i Injecta el plàstic fos a través de l'abeurador dins del motlle
3) en el procés d'expulsió i desemmotllament el cargol es retira i la peça Acabada és expulsada

Conformació De plàstics:bufat

El sistema està Format per extrusora, motlle de buït i unitat de bufat:
1) extrusió de la preforma
2) tancament del motlle
3) bufat
4) refredament
5) tall i desemmotllament

Conformació De plàstics:
Termoconformat


1) escalfa el plàstic a una temperatura determinada fins arribar a l'estat Termo o gomoelàstic
2) emmotllament a través de la succíó d'aire que estampa el material contra les Parets del motlle
3) refredament

Entradas relacionadas: