Aditzak

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 1,8 KB

        IZAN= ERA             EGON=ESTABA

ni NAIZ-NINTZEN            NAGO-NENGOEN                            

hi HAIZ-HINTZEN            HAGO-HENGOEN

zu ZARA-ZINEN              ZAUDE-ZEUNDEN                        

hura DA-ZEN                 DAGO-ZEGOEN

gu GARA-GINEN             GAUDE-GEUNDEN

zuek ZARETE ZINETEN    ZAUDETE-ZEUNDENTEN

haiek DIRA-ZIREN           DAUD-ZEUDEN

         JOAN=IBA                 ETORRI=VENIA               

ni   NOA-NINDOAN          NATOR-NENTORREN

hi  HOA-HINDOAN           HATOR-HENTORREN

zu  ZOAZ-ZINDOAZEN      ZATOZ-ZENTOZEN

hura DOA-ZIHOAN           DATOR-ZETORREN

gu GOAZ-GINDOAZEN     GATOZ-GENTOZEN

zuek ZOAZTE-ZINDOAZTEN  ZATOZTE-ZENTOZTEN

haiek  DOAZ-ZIHOAZEN       DATOZ-ZETOZEN

              IBILI=ANDABA

ni  NABIL-NENBILEN

hi  HABIL-HEMBILEN

zu  ZABILTZA-ZENBILTZAN

hura DABIL-ZENBILEN

gu GABILTZA-GENBILTZAN

zuek ZABILTZATE-ZENBILTZATEN

haiek DABILTZA-ZEBILTZAN

bederen=por lo menos    giltzarria=clave     etsi=rendirse     oratu=amasar    egotzia=impedir   guria=engordar   pinpirina=esbelto=dotorea      errukiorra=kompasibo   

Entradas relacionadas: