Aditz aspektua

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,95 KB

 

Aditz motak

-Osaera eta forma kontuan hartuta: Bakunak,eratorriak,elkartuak

-Molden arabera: jokatu gabea(jolastu),jokatu(trinkoak eta perifrastikoak)

-
Aditz iragangaitzak eta iragankorrak:Lau jokamolde horietatik bik dute Nork pertsona:Nork-Nork eta Nork-Nori-Nork(iragankorrak) eta beste bik ez:Nork eta Nor-Nori(iragangaitzak)

Aditzoina eta Aspektua

-Aditzoina: Aditzoina deitzen diogu aditzaren esanahia daraman guneari(erori-eror,ikasi-ikas)

Forma horiek dira subjuntibioan,ahaleran eta agintearen erabiltzen direnak.

Erroa:
Aditz trinkoek ez dute aditzoinik,erroa baizik

Adibidez:eraman-RAMA-daramat, ibili-BIL-nabil

Adizki laguntzaileetako erroak: Adizki laguntzaileek lau aditz hauen erroak dituzte oinarritzat:izan,edin,edun,ezan.

-Aspektua:Adizki perifrasikoetan aditz nagusia eta laguntzailea bereiz daitezke.

Aditz nagusia honako lau modu hauetan ager daiteke: etor naiteke(aspektu gabea), etorri naiz(amaituta dagoela), etortzen naiz(ez dela amaitu), etorriko naiz(gertakizuna)


Aldia: Aditzak ekintza noiz gertatzen den adierazten digu. Ekintza hori koka daiteke

Iraganaldian-atzo erori nintzen

Orainaldian-gaur erori naiz

Geroaldian-bihar eroriko naiz

Aditz laguntzaileari erreparatuz gero,bi aldi baino ez daudela ikus dezakegu: oraina(naiz) eta iragana(nintzen)

Adizkiak aldiari dagokionez, hiru motatakoak izan daitezke

Orainaldikoa:naiz,dut

Iraganaldikoa:nintzen,nuen

Hipotetikoa:banintz,banu

Modua: Aditzak bere ahalezkotasunaren arabera bereizten ditu moduak, eta -ke markaren bidez egiten da bereizketa. Horren arabera aditzek(+ahal) edo (-ahal)tasuna utela esango dugu.

Moduak hauek dira: indikatiboa,subjuntiboa,ahalera eta agintera.Entradas relacionadas: