Acuit handbol

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,4 KB

 

FONAMENTS TÀCTICS BÀSICS D’HANDBOL EN DEFENSA

CANVI D’OPONENT

Acció de dos defensors De deixar el marcatge del seu atacant directe, per atendre al del company. Aquests intercanvis d’oponents, es realitza per mantenir l’equilibri defensiu Del sistema i per la eficiència defensiva. Cal tenir una bona comunicació entre Els defensors per fer el canvi d’oponent.

LLISCADA DEFENSIVA

Es el fonament tàctic bàsic defensiu en el que el defensor, continua marcant el seu adversari mes Enllà de la posició defensiva d’un company. Si els defensors estan en diferents Línies defensives la lliscada serà senzilla, en canvi una lliscada en la Mateixa línia defensiva tindrà que ajustar l’espai per on superar el company Sense interferir en el joc.

ACUIT

Fonament tàctic bàsic Defensiu consistent en anar a buscar el contacte amb l’adversari amb pilota, Per evitar o dificultar la seva progressió, llançament o passada, interferint Sobre la seva presa de decisions. L’acció ha de ser contundent i amb decisió (segons els recursos de l’atacant, prioritzarem una determinada opció del seu Joc a neutralitzar).

MARCATGE

Fonament tàctic bàsic Defensiu on el defensor es responsabilitza defensivament d’una zona o d’un Atacant.

Els sistemes generen Marcatges en zona tot i que hi ha una responsabilitat defensiva envers L’atacant mes proper a la posició del sistema.

Tipus de marcatge :

1.- en zona (sistemes de joc)

2.- mixt : uns Jugadors en zona i un o més realitzen un marcatge individual (“home a Home”)

3.- individual : segueixen a l’atacant per tot el camp,o a partir de  mig camp. Utilitzat en la iniciació a L’handbol. Dos tipus : nominal (el Defensor marca sempre al mateix jugador, que li ha estat encomanat per L’entrenador) proximal  ( el defensor marca a l’adversari mes proper Quan el seu equip passa d’atacar a defensar). Es pot marcar en línia de tir ( defensor entre L’adversari directe i la porteria) o en línia De passada ( defensor ocupant la possible trajectòria d’una passada entre Atacants).

DISSUASIÓ

Es un fonament tàctic Bàsic defensiu, que té com objectiu, fer dubtar l’atacant de l’acció que va Fer, no fer-la o si més no, retardar-la. Es realitza a partir de la Interpretació de les accions de l’adversari. L’actitud i el posicionament son Fonamentals. Ens hem de significar perquè l’adversari dubti, i a l’hora no hem De perdre la posició defensiva ( o al menys la hem de poder recuperar si es Atacada).

BLOCATGE

Acció d’un o més Defensors orientada a interceptar un llançament a porteria. Es realitza atacant L’origen del llançament, cap a endavant, amb els dos braços i en tensió per Contrarestar la força del llançament.

BLOC O BLOQUEIG

Tot i que ja l’hem Definit com a fonament tàctic bàsic ofensiu, també apareix en defensa, per Interès de barrar el pas d’un atacant que circula o mantenir una posició que Vol ocupar un atacant. 

INTERCEPCIÓ

Es un fonament tàctic Bàsic defensiu consistent en interrompre una passada. Podem treballar la Intercepció sobre el passador, sobre el receptor o sobre la línia de passada. El resultat pot anar de impedir la passada i la possessió segueix de L’adversari fins impedir la passada i canviar la possessió.

DESPOSSESSIÓ

Es tracta prendre la Pilota a l’adversari posseïdor. Si aquest la té adaptada a la ma, caldrà Adaptar la part de pilota que no controla i amb un moviment de rotació llevar-li (recordem que tocar la ma del adversari es falta). Si l’adversari està en bot, Cal atacar la trajectòria de la pilota de fora cap a dins del meu cos, així, Tot i que no pugui controlar-la inicialment, estarà al meu abast i no al de L’adversari.

AJUT

Es el fonament tàctic Bàsic defensiu consistent en abandonar  L’adversari que hem responsabilitza el sistema i defensar l’atacant amb Pilota, que ha superat, està superant o crec que pot superar el meu company.

BASCULACIÓ

Es un fonament tàctic Bàsic defensiu col·lectiu que tracta de minimitzar els espais pels atacants Allí on es la pilota. No es tracta només de moviments laterals, cal atendre Canvis d’oponent, acuit al jugador posseïdor, superar possibles blocs, atendre Línies de passada,... En resum mantenir i millorar l’equilibri defensiu, per Tant cal coordinar-ho i entrenar-ho. Quan un equip no bascula defensivament, Hem d’interpretar si es manca d’actitud o cansament físic.

CONTRA BLOC

Es el fonament tàctic Bàsic que minimitza l’acció d’un bloc.

Es pot realitzar de Tres maneres :  1.- sortir del bloc i Bloquejar al bloquejador quedant així orientat al joc.  2.- un company (sol ser el que tenia assignat Al que m’ha fet el bloc) hem fa el canvi d’oponent i jo hem quedo amb el que Hem fa el bloc (tot i que hauré de rectificar la meva posició per marcar-lo Correctament)  3.- endarrereixo la meva Posició ( defensar a sis metres) i avaluo com puc neutralitzar l’avantatja dels Adversaris (de vegades hem trobo que un company està fent un ajut i ha deixat El seu adversari lliure, marcant-lo equilibro la defensa).

Entradas relacionadas: