Activitats son i vigília

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 19,01 KB

1.EL PROBLEMA CERVELL-MENT DUALISME:
ment i cervell són dues entitats independents. cervell: material, espacial,. No té consciència i la percepció és externa. ment: immaterial, no ocupa espai, percepció interna.

MONISME:


rebuig de la divisió ment-cervell. La ment i la consciència són el resultat de neurones organitzades´.

EMERGENTISME:


Pensen q l’activitat mental emergeix de processos fisicobiologics però no es redueix a aquests. Aquesta activitat pot reactuar sobre el cervell.

2.QUÈ ÉS LA CONSCIÈNCIA? És una experiència subjectiva  i està formada per:

Experiències del món exterior (sons,imatges..), del món interior (fantasies,records)

Experiències mentals i emotives (sorpresa,por,alegria..)

-IMPLICA:

-La memòria a curt termini -Independència de les entrades sensorials

-Desapareix amb el son profund
-Reapareix quan sommiem

3.NIVELLS DE CONSCIÈNCIA hi ha dues maneres de processar la informació:

-Pensament vigil: ‘estar lúcid’ i dirigir la nostra conducta.

-Pensament oníric: s’origina durant el son i es produeix pèrdua de consciència.

NIVELLS NV 1: VIGILÀNCIA EXCESSIVA

Vigilància exagerada i concentració extrema. Es produeix una deficient adaptació a la realitat. No hi ha control de la conducta.

NV 2: VIGILÀNCIA ATENTA Atenció selectiva als estímuls.

NV 3: ESTAT RELAXAT La persona manté una atenció flotant i no focalitzada.Disminueix la consciència del món exterior.

NV 4: ESTAT DE SOMNI La persona desconnecta del seu entorn i ‘’juga’’ amb la fantasia.

NV 5: SON LLEUGER Es produeix una pèrdua de consciència del món. Imaginació visual i auditiva molt intensa però diferent de la que es dona durant els somnis.

NV 6: SON PROFUND Impossibilitat de recordar els continguts de la consciència.

NV 7: ESTAT DE COM Incapacitat de reacció dels estímuls externs. 

No hi ha activitat motora ni ús del llenguatge.
El poden provocar: traumes, agents tòxics,accidents..

4. ESTATS ALTERATS DE CONSCIÈNCIA Experiències diferents de la vigília. Sommiar, delirar. ESTATS PROVOCATS (ioga,embriaguesa,consum de drogues)

CONSEQÜÈNCIES-Alteració del pensament-Pèrdua noció del temps -Pèrdua de control- Canvi en l’expressió de les emocions -Alteració de la percepció

5.ELS SOMNIS. FASES DEL SON

Passem ⅓ de la vida dormint. Dormir: Estat en que s’adopta una posició determinada (horitzontal) amb pocs moviments i sense resposta als estímuls. Dura varies hores. QUÉ PASSA QUAN DORMIM?

-El pols s’accelera -Canvis en la pressió sanguínea i ritme cardíac, to muscular i respiració.

FUNCIONS I FASES DEL SON (D’ONES LENTES) 80%: Regulació de la temperatura i respiració -Reparació celular. Creixement.

FASE I : TRANSICIÓ VIGÍLIA-SON Disminueix batec cardíac -Relaxació de la musculatura  -Respiració irregular FASE II: SON LLEUGER Més profund -Disminueix la temperatura corporal FASE III: SON PROFUND Plenament adormit

FASE IV: SON MÉS PROFUND Costa despertar a la persona

-Dura 1 h aprox.    POT APAREIXER:
sonambulisme, somnilòquia.
.

SON REM 20%. DURANT LA NIT PASSEM PER 4-6 CICLES.

Quan no podem entrar en el son d’ones lentes-> fatiga, cansament, reducció de l’energia vital. Quan no podem entrar al son REM -> irritabilitat

6.TRANSTORNS DEL SON 1. INSOMNI: Dificultat per iniciar o mantenir el son.3 TIPUS:INSOMNI DE PRIMERA PART (dificultat per iniciar el son) INSOMNI DE MITJA NIT (apareix 2-3 AM i no pot dormir) INSOMNI DE MATINADA (interrupció del son molt d’hora). L'insomni pot ser crònic o transitori

CAUSES: estrès, problemes emocionals,malalties físiques, canvis d’hora, de lloc, viatges..
2.
APNEA DEL SON: La respiració s’atura durant uns segons fins que la persona es desperta i agafa aire.
3.
NARCOLÈPSIA: Atacs de son diürns. (pèrdua to muscular i es produeixen alucinacions auditives o visuals)
4.
SONAMBULISME: La persona s’aixeca adormida. Manté ulls oberts i mirada fixa. Un episodi dura mitja hora aprox. Cal EVITAR despertar-lo.
5.
MALSONS NOCTURNS: Sons terrorífics
6.
TERRORS NOCTURNS:  Despertars de forma brusca amb plors i crits.
7.
SOMNILÒQUIA: Consisteix a parlar o emetre sons durant el so.
8.
BRUIXISME: Fer carisqueixar les dents. Cruiximent.

8. HIPNOSI APLICACIONS:  -Per deixar de fumar, controlar dolor, superar fòbies i reduir pes

CARACTERÍSTIQUES:-Reducció de l’atenció, no s'adorm. Increment de la suggestió i les persones creatives són més sensibles.

P

ROCEDIMENT: Consisteix a donar instruccions per portar al subjecte del seu estat de vigília a l’estat de tràngol. Quasi totes les tècniques inciten a relaxar-se, deixar-se anar i concentrar-se en el que est’a dient. SOBRETOT: cooperar, sinò no serà hipnotitzat.

10. DROGUES: CONCEPTES BÀSICS DROGA: substància que altera el funcionament del SNC i provoca canvis en el comportament.

CARACTERÍSTIQUES:-Un cop dintre de l’organisme es dirigeixen al cervell i modifiquen.  -Poden generar tolerància i dependència.-Poden provocar transtorns físics, psicològics i socials.

DEFINICIONS ABÚS: Es considera abús quan hi ha conseqüè. Negatives pel consumidor i el seu entorn. DEPENDÈNCIA: Es produeix quan la conducta del subjecte està centrada a la droga. Dedica tot el seu temps a aconseguir, consumir i a recuperar-se dels seus efectes.TOLERÀNCIA: És un dels primers senyals d’alarma. Significa que el cos s’ha acostumat a la subtància i als efectes. 

Cada vegada necessita més quantitat per aconseguir el mateix efecte. SÍNDROME D’ABSTINÈNCIA: Causa alteracions físiques (suor, tremolors,nàusees) i psíquiques (neguit, insomni, irritabilitat). Apareix unes hores després de deixar la droga.

Aquestes molèsties es fan més intenses amb el pas del temps i desaparixen quan es torna a consumir.

11. EFECTES DE LES DROGUES ESTIMULANTS:

 Provoquen alteracions al SN. ...El subjecte té sensació d’estar més despiert, no estar cansat. ...Hiperactivitat, augment de pressió arterial, ritme cardíac i temperatura corporal.

DROGUES: Cocaïna, alcohol (dosis baixes), cafeïna, amfetamina i tabac.

DEPRESSORS: Disminueix l'activitat del cervell. Provoquen relaxació i manca de coordinació. Alentiment del pensament i de la conducta. Disminució de la pressió arterial, del ritme cardíac, de la respiració i dels reflexos.  DROGUES: alcohol (gran quantitat), Heróïna.

AL.LUCINOGENS : Alteracions de la percepció. DROGUES: bolets al.Lucinogens i LSD.

SEDANTS: En dosis baixes: embriaguesa (poca activitat motora). En dosis altes: confusió mental (símptomes de psicosis) Sobredosi = coma DROGUES: barbitúricEntradas relacionadas: