5464

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 1,79 KBFalsazionismoa: Karl Popper-ek arrazoibide induktiboa kritikatu eta falsazionismoa ekarri. Ezin da justifikatu enuntziatu partikularretatik enuntziatu unibertsaletara pasatzea. Falsazonismoak indukzioaren arazoa gainditu: enuntziatu partikularren faltsutasunetik enuntziatu unibertsalen faltsutasuna ateratzen da. Ezagutza zientifikoa faltsutu daitekeena da, baina ez egiazkoa eta zientzia egiara pixkanaka hurbiltzeko prozesua da. Faltsatu daitekeena baztertuz, egiara jo. Egi zientifikoa inoiz maila unibertsalean ziurtasun osoz jakin. Gezurra dena, ziurtasun osoz jakin. Induktibismoa: Zientzia ikuspegi indutibistaren arabera: ezagutza objektiboa egiazkoa eta fidagarria eta teoriak esperientziatik ateraà enpirikoki egiaztatu ezin dena ez da zientifikoa. Arazo batekin egin topo: indukzioa. Ez dago argi mota bateko fenomeno guztientzat baliagarriak diren lege zientifikoak nola atera al diren, kasu guztiak begiratu gabe. Beraz, indukzioaz lortutako legeak seguru aski egiak izango dira, baina ezin esan erabat egiak direnik.

Entradas relacionadas: