5.2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,35 KB

tundra:desert polar.latituds elevads.s'ol gelat .capa en estiu gelada:pergelisòl/vegetaciohrvacia/fauna:varietat aus,osos i rens
taigà:latituds altes.xo temp no tant baixa/veg:bocos conifers,aspecte compacte i poca llum/fau:animals mnuts,mamifers i insects
bosc temperat:sud d la taigà,europa,part asia,est d nordamerica/ clima temperat,variacions prou marcads e i h,preciptacions abundants/vegetacio:nombrosa i variada,fulla kduk,plants arbustives i herbacies/fauna:aus i mamif/en regresio xq esta en zons poblaes.
bosc mediterrani:clima mediterrani.en molts llocs/veg:fulla perepne/fauna:reptils,aus i mamifers menuts
estepa:latitud similar al bosc temperat xo en el interior dls continents.hiverns freds estius calurosos.pradereia o pampa.precipitacions baixes/arbres esksos xo plants poc tamañ/ fauna: ramats hervivors i aus q desplasen x terra
desert:ausencia d pluges,variacio forta temp dia i nit/ veg:escasa,amb adaptacion x mantindre aigua i d poc tamañ/ fauna:pobra,reptilsi insectes
sabana:igual estpa xo latituds tropikls,estacio sek i atra umida. variacio temp poc important/veg:rica en plants baixes,arbres pocs/fauna abunant,ervivors depredadors i insects
selva tropical:proximitats ecuador.clima calid i precip abundant/sol pobre en nutrients./veg:exhuberant i variada/fauna abundant

Entradas relacionadas: