1883 partit federal català projecte de constitució per a l'estat catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,77 KB

 

El decret de nova planta, va treure l'us del català com a llengua administrativa i la cultural. Encara que seguia sent llengua de la comunicació oral.

La Renaixença va ser un moviment cultural que va sorgir a la decada del 1830 per a reivindicar l'us del català en l'ambit públic i literari. I es va impulsar gràcies al redescobriment de la idea de pàtria i l'assimilació d'aquesta idea amb la llengua.

Els jocs florals van ser uns jocs en el cual s'havia de fer us català en obres escrites.


Sota el regnat Isabel II l'estat liberal, es va tenir que enfrontar amb Catalunya ja que volien mes poder als ajuntaments i diputacions. Les bullangues (moviments populars) es van unir a aques descontentiment.

El federalisme es va iniciar amb Abdó Terrades. I al 1868 va apareixer el Partit republicà Democràtic Federal, que va ser molt significativa per a Catalunya. Francesc Pi Maragall defensava que l'Estat federal espanyol havia de ser l'uníó voluntaria dels diferents pobles o regions de la península. L'any 1869 un grup de federals catalans van signar el Pacte Federal de Tortosa(acord per impulsar un estat federal espanyol, que es fonamentés sobre el concepte de sobirania popular). Durant la Primera República es va posar com havia de ser un estat federal, pero la poca experiencia dels republicans, i es van partir.  I es va replantejar aquest concepte de que havia de constitir un estat. I van prpopsar a Pi i Margall la redacció d'un projecte de Constitució de l' Estat català dins la Federació Espanyola


Valentí Almirall, va decidir actuar almarge dels partits d'àmbit estatal. I va promoure el Primer Congrés Catalanista, i amb la gente que va aplegar va formar la primera asociació cat.(La Jove Catalunya). En el Diari Català va, exposar idees mes polítiques. I aquestes idees van fer que es formes el partit:
El Centre Català(primer partit totalment català), i van fer crit a tots els polítics catalans per a que s'unissin.

El Memorial de Greuges va ser un document presentat a Alfons XII on es denunciava el centralisme i demanava el dret a impulsar la vida regional. Mes tard Almirall va perdre recolzament, i l' Esposició Universal de BCN, el va aillar, i va fer desapareixer el Centre Català.

Un grup de persones del Centre Català, van formar la Lliga de Catalunya, de caracter mes conservador, mes unida a la burgesia. Defensava l'oficialtat de la llengua catalana, el dret civil català.... I van fer el Missatge a la Reina Regent on estipulaven l'autonomia per a Catalunya. L'any següent, van fer un campanya defensora del dret català i contra la reforma del codi civil, que van guanyar.


El clero català es va apropar al catalanisme conservador per a intententar cristianitzar aquest moviment.

La uníó catalanista va ser l'uníó de tots els grups catalanistes comarcals. La uníó va tenir un gran suport de la Catalunya rural. Formaven la base social:(propietaris mitjans, comerciants...). Els cuals posaven l'emfasi en l'obtenció d'un ampli autogovern per a Catalunya.

Les bases de Manresa(1892), era un document el qual es trovaben, el programa polític  i recollia els principis del catalanisme polític: Volien autogovern, el cual es fes carrec en materia judicial, educatiu..L'oficialitat de la llengua catalana I el seu caràcter arcaitzant es recolza en la defensa del restabliment d'antigues institucions


La derrota de les colonies espanyoles, va fer que la població cregués en la incapacitat d'Espanya i va afavorir les aspiracions polítiques. I va sorgir una nova generació d'intelectuals i activistes que defensaba un nou programa polític i d'un nou partit que es presentes a l'autonomia.

Va sorgir l'Uníó Regionalista, que estaba format per la burgesia industrial (eres els qui tenien reclolzament). I un altre que formaven part de l'Uníó catalanista, i formaren el Centre Nacional Català(eren persones políticament experimentades). A l'Abril 1901, va presentar una candidatura unitària els dos partits a les eleccions pel mes de maig a Madrid. Van perdre pero els 4 presidentes (2i2) van entrar com a diputats a les corts. Llavors l'hemogenia es disputaria entre republicans i catalanistes.

El programa polític de la Lliga també constituia en acabar amb el falsejament, la corrupció i la ineficacia del sistema centralista de la restauració.


El moviment Èuscars, va ser un moviment que defensaba la llengua, la cultura, i les tradicions basques. El creixement indutrial a bizcalla va provocar una forta immigració d'altres zones de l'estat posant en perill l'identitat basca. El gran impulsor del nac. Basc va ser Sabino de Arana, defensa de l'antiga societat patricial amb una visió antiliberal, catòlica i tradicionalista i promulgaba l'independència del País Basc. I un dels pilars fonamentals era aconseguir que es mantingués la puresa de la raça. Després va crear la societat euskal herria, germen del PNB, i el PNB es va convertir en un partit autonomista que defensaba la reintegració dels furs dins del Març de l'estat espanyol.

El galleguisme, com no tenia un gran poder polític, va ser molt mes un moviment cultural que polític. Va sorgir el Rexurdimiento(corrent cultural).

Entradas relacionadas: