10. La crisi del sistema de la Restauració

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,47 KB

Formació i organització de la Mancomunitat


1907 --> Enric Prat Riba (màxim dirigent de la Lliga Regionalista) era el president de la Diputació2 de Barcelona. Diputació de Barcelona amb el suport de tots els partits (menys els lerrouxistes) van Aprovar una declaració que demanava un organisme COMÚ amb les altres diputacions Catalanes. Després d’un intens procés de negociacions, el govern de Canalejas va acceptar la Proposta i la llei de mancomunitats catalanes va ser aprovada l’Octubre de 1912 pel Congrés. 6 Abril 1914 --> es constitueix la Mancomunitat de Catalunya. La llei permetia la Construcció de diverses mancomunitats (definició pàg. 10), però l’única formal va ser la De Catalunya. La Mancomunitat no era una veritable autonomia política perquè no va rebre cap Transferència de competències per part de l’Estat, era una federació de diputacions. Però Tenia un gran valor simbòlic ja que per primera vegada després de 1714, Catalunya tenia Un poder regional unificat. 

La Mancomunitat (

Mancomunitat: ens (entitat) administratiu que aplegava les quatre diputacions provincials i gestionaven Serveis públics

 va:
× Fomentar l’agricultura i ramaderia (amb la creació de camps d’experimentació de Conreu, granges model, serveis d’assistència tècnica i escoles d’agraris tècnics Com l’Escola Superior d’Agricultura) × Construir carreteres i camins × Impulsar la xarxa telefònica i elèctrica × Crear un projecte d’ampliació de la xarxa ferroviària i aèria (però la dictadura de Primo de Rivera ho va fer impossible) × Fundar l’Observatori Fabra, Acadèmia i el Laboratori de Ciències Mèdiques, el Servei Geogràfic de Catalunya, el Servei del
Mapa Geològic i Topogràfic i el Servei De Meteorologia de Catalunya × Crear els laboratoris Provincials d’Higiene.

L’obra del govern: l’ensenyament i la cultura


Ensenyament: Creació d’escoles rurals i els Estudis Normals (formació de ,estres de Primària) En funcionament el Consell de Pedagogia i es van editar revistes i Llibres Foment de la formació professional (creació de l’Escola del Treball i de La Universitat Industrial) per poder tenir treballador i tècnics qualificats Impulsar ensenyaments artístics amb l’Escola d’Arts i Oficis, l’Escola Catalana d’Art dramàtic i l’Institut Català d’Arts del Llibre Escoles per a dones per primera vegada a Espanya (escola de Tall, Escola superior de bibliotecàries i escola d’infermeres Cultura: Institut d’Estudis Catalans (1907) hi havia tres branques: Ciències, Filologia i Historia-Arqueologia Unificació ortogràfica de Pompeu Fabra (creació de la Biblioteca de Catalunya i xarxa de biblioteques pels municipis catalans) Protecció i divulgació del patrimoni cultural, es va constituir el Servei De Conservació i Catalogació de Monuments i la Junta de Museus. Aquests Organismes van dur a terme, les excavacions d’Empúries i el Rescat i trasllat a Barcelona de les pintures ROMàniques del Pirineus Que col·leccionistes estrangers volien treure del país. 

1917: una triple crisi

EL 1917 Espanya va viure una triple crisi:
Militar, política i social que va posar greus Problemes a la continuïtat del sistema polític de la Restauració. Crisi militar: Situació social inestable i govern feble --> oficials de l’exèrcit es van Manifestar en demanda de millores econòmiques i professionals 1916 --> construcció d’una espècie de sindicat anomenat Juntas Militares de Defensa (que va arribar a tenir 9000 afiliats) Es posava de Manifest l’autonomia de l’exèrcit respecte al poder civil i el desig d’un Protagonisme més gran dels militars en la vida del país. Crisi política: Republicans, socialistes i catalanistes van criticar durament els partits Dinàstics i volien una REFORMA CONSTITUCIONAL per democratitzar L’Estat. Davant del clima el govern de Dato va suspendre les garanties Constitucionals i va tancar les Corts. Els parlamentaris catalans (de la Lliga Regionalista) van demanar que Els reobrissin i van redactar un programa on es reclamava el Reconeixement de la realitat plurinacional de l’Estat i van convocar una Assemblea de Parlamentaris a Barcelona que comptava amb la Presència de republicans i socialistes. L’Assemblea va demanar la convocatòria d’eleccions per elegir unes Corts constituents però el govern va prohibir l’Assemblea i va tancar Els diaris republicans i catalanistes Davant de la radicalització de la situació social (amb vaga general que La va seguir) els parlamentaris van decidir tornar-se a reunir a Madrid. El mes d’Octubre es va aprovar un programa en què es demanava una Reforma de l’Estat i un govern que convoqués eleccions per a corts Constituents. Govern de Dato --> va dimitir aquell mateix mes i Alfons XII va proposar Un govern de concentració presidit per García Prieto i integrat pels Liberals, conservadors i regionalistes. La Lliga va acceptar incorporarse al govern (això va ser vist com una traïció per part dels republicans I socialistes i va suposar la fi de la l’Assemblea de Parlamentaris). El 1918 Cambó va entrar al govern (per als regionalistes era un pas Cap a una incidència més gran del catalanisme conservador en la Governabilitat de l’Estat. L’alternança política dels dos partits s’havia Trencat.

Entradas relacionadas: