1 tema

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,47 KB

Bernat etxepare : 1545ean ikuzi zuen argia Linguae Vasconum Primitiae izeneko lanak eta euskarari buruzko uste oker horri bazterrera bota zuen.
Juan Perez Lazarraga : Juan Perez Lazarragakoa,hogeiurte inguruko gazte arabarra eta handikien semea , da euskarazko bigarren liburuaren egilea. 2004an aurkitu zuten izkribu hori denda batean.1564-1567 urte bitarteko da lazarragaren testua.
Lazarragaren liburuaren aurkikuntzak bi gauza azaleratzen ditu.Batetik,garai haietan ez zutela elizgizonek bakarrik euskaraz idazteko ardura hartzen .Handikiek ere, hots, kulturazjanyzitako handikiek, euskaraz idazten zutela; Lazarraga da horren adibide. Bestetik, garai haiei buruz dugun informazioa ez dela osoa horrelako aurkikuntza batek gure usteak goitik behera alda daitezkela

P --> IS + AS = Predikatua--> Isen sintagma + Aditz Sintagma

Izen sintagmak : Predikatuan , aditzaren inguruan,bi izen-sintagma mota ager daitezke NOR kasuan deklinaturiko izen - sintaagma (NOR IS) eta NORI kasuan deklinaturikoa (NORI IS)
Ikuzten denez , objektu zuzena ageri denean, perpausaren subjektuak NORK kasuan egon behar du.

Herri ipuina: Egile ezezaguna du:anonimoa da--Ahoz aho tranzmititzen da--gaia hau du funtsean : heroiak traba guztiak gainditu eta garaile izaten da--perstsonaiak oso eskematikoak dira, landu gabeak.Pertsonaiak zintzoak eta gaiztoak ageri dira--estilo landugabea du,errepikakorra--Hezitzea, irakastea eta kultura-ondarea transmititzea ditu xede.
Ipuin literarioa:egile ezaguna du--idatziz sortu eta idatziz transmititzen da--egilearen bizipenak eta ideiak bitzen dira;inguruko munduaren berri ematen da--pertsonaiak landuak dira--keska estiliztikoa eta orijinaltasun-nahia--xede naguzia errekreazio artiztikoa du,eder izatea

NORK- subjektua
NOR-subjektua (nor/nor nori osagarri zuzena)
NORI-zeharkako osaggarria
NOREN-izen laguna
NONGO-izen laguna

Entradas relacionadas: