1º Eva Tearto e Prosa XIX

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 1,22 KB

Prosa XIX
1916-IF
Aparece Celtiga e Lar
Xorde Grupo NóS
Fomacion intelectual
Promeve ensaio
revista NóS 1920
Guerra Civil
V.Risco
Orense
Dereito (santiago)
Filosofo
Traballa en revistas
Teoría Nac.Galego
Miteleuropa
Obras-A trabe...
-O porco de pè
Pedrayo
Orense
Filosofia e letras
IF,SEG,CC,PG
Pantelas,home libre
Arredor de sí
Os camiños da vida
Fra vernero


Teatro
Xénero non fomentado
Falta de programa estable e Dificial mante. das compas
-IF
Potenciar o teatro
Temas
Social-A ponte (Lugris Freire)
Historico-Pedro madruga (Cuveiro Piñol)
Costumista-Sainetes
Lirica-Os Ártabros (Frand e la Iglesia)
Autores
Cotarelo Valledor-Trebón e Hostia
R.Cabanillas-A man de santiña, O Mariscal
V.Risco-El bufón de El-rey
Pedrayo-A lagarada
Castelao-Os vellos non deben namorarse
R.Dieste-A fiestra baldeira


Entradas relacionadas: