1. A Organizacion Do corpo humano

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,41 KB

2.A celula unidade de vida.
A celula:
Ademas as celulas conteñen no seu nucleo informacion xenetica necesaria para o mantemento de vida e a perpetuacion de especie.
2.2 Una estrutura comun.
Celulas estan formadas por las seguientes partes:
A membrana exterior o membrana plasmatica.
Citoplasma
: un espazo comprendido entre a membrana plasmatica e la membrana nuclear.Posue un citoesqueleto e numerosos organulos: ribosomas, reticulo endeplasmatico, aparello de golgi, limosomas y mitocondrias.
Nucleo:estrutura mas destacada da celula.
2.3 Nucleo e cromosomas.
nucleo conten a informacion necesaria para o funcionamento e a reproduccion celular=
informacion xenetica. En el interior contiene nucleoplasma constituido por ADN y el nucleolo.
ADN y cromosomas
Las moleculas de ADN poden atoparse en forma de cromatina na celula en reposo o duplicadas y condensadas en forma de cromosomas.
Cromosomas teñen forma de bastonciños dobles o que permite que o material xenetico se reparta mas facilmente ao se dividir a celula.Cada cromosoma conten miles de xenes.
Xene:e una porcion de ADN que posue a informacion xenetica para fabricar una proteina.

Entradas relacionadas: