Resultado de la búsqueda: si acostem un cos carregat a un conductor neutre la carrega del signe oposat