Resultado de la búsqueda: preu i quantitat d'equilibri del mercat