Resultado de la búsqueda: les reis europeus començaren a convocar corts o parlaments