Resultado de la búsqueda: la solubilitat del fluorur de bari en aigua és 1,300