Resultado de la búsqueda: la solubilitat de fluorur de bari, expressada en mol·L en una solució aquosa 0,500M