Resultado de la búsqueda: l'etanol de les nostres farmacioles, tot i estar en contacte amb l'oxigen