Resultado de la búsqueda: l'estany metàl·lic reacciona amb l'àcid nítric