Resultado de la búsqueda: els bens de l'immobilizat material es valoraran pel seu cost