Resultado de la búsqueda: el conjunt de programes que controlen el funcionament del maquinari i fan possible la comunicació entre l’usuari i l’ordinador a través dels perifèrics s’anomena