Resultado de la búsqueda: diferència entre coneixement teòric i pràctic.