Resultado de la búsqueda: del que no es pot dubtar és del mateix dubte