Resultado de la búsqueda: adieraz ezazu laburki zer funtzio betetzen duten 2, 3, 4 eta 8 zenbakiekin identifikatutako egiturek/organuluek. (1) Erribosomak