Resultado de la búsqueda: adb-el krim es va rendir a les autoritats franceses