Resultado de la búsqueda: a) Explica els principis fonamentals del liberalisme poliític. En qué van consistir les revolucions liberals burgesos?