Resultado de la búsqueda: Relacioni cada una de les definicions que hi apareixen amb el corresponent terme.