Resultado de la búsqueda: Regula de forma automàtica i inconscient l’activitat de l’organisme i es denomina també cervell vegetatiu