Resultado de la búsqueda: Referit a les fonts del coneixement, quines diferències hi ha entre el que considera Locke i el que considera Hume