Resultado de la búsqueda: Reconèixer les tres funcions vitals que desenvolupa un ésser viu aprofundint en les característiques dels animal