Resultado de la búsqueda: Què destacaries de la narrativa dels anys 70 a l'actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i el context sociocultural