Resultado de la búsqueda: La dictadura es va beneficiar de la bona conjuntura econòmica internacional dels “feliços anys vint”. En aquest context