Resultado de la búsqueda: L’ètica d’Aristòtil té una important dimensió és a dir la felicitat és la causa final. Aristòtil diu que la