Resultado de la búsqueda: L'estany metàl·lic reacciona amb l'àcid nítric concentrat i forma