Resultado de la búsqueda: En la fermentació acética del vi, per l'acció de bacteris del gènere Acetobacter, l'etanol