Resultado de la búsqueda: Afecten comarques, regions o països sencers i acostumen a marcar les grans línies de desenvolupament i transformació del territor