Resultado de la búsqueda: A l'electrització per inducció la càrrega del material carregat