Resultado de la búsqueda: A 25 °C, la solubilitat del fluorur de bari en aigua és 1,300 g ·L-1 . Calculeu a aquesta temperatura: a) La solubilitat del fluorur de bari expressada en mol·L-1 . b) La constant producte de solubilitat (Kps) del fluorur de bari.