Resultado de la búsqueda: 2. l’estany metàl·lic reacciona amb l’àcid nítric concentrat i forma òxid d’estany(iv), diòxid de nitrogen i aigua. solucions