Resultado de la búsqueda: és el component del senyal de vídeo que conté les informacions