Resultado de la búsqueda: És un conjunt de cadenes alimentàries o tròfiques interrelacionades perquè