Resultado de la búsqueda: , la solubilitat del fluorur de bari en aigua és 1,300 g • l–1. calculeu a aquesta temperatura:a) la solubilitat del fluorur de bari expressada en mol • l–1.