Zuzenbidezko estatu soziala

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,96 KB

 

1-Estatu eta tradizio Liberalak: Estatu liberala zuzenbideko estatua:


Estatu modernoak hartu zuen lehenengo forma Erregimen Zaharreko monarkia absolutua izan zen. XVII. Mendetik aurrera iraultza Liberalek beste pentsaera sortu. Gizarte kide guztiek men egin behar zioten Herriaren subiranotasunetik sortutako legeari. Legearen inperioa kontzeptua Sortu. Tradizio liberalak askatasun eremu bat bermatzen zuen. KANT estatu Modernoaren zuzenbide sistemaren oinarrizko printzipioak: -ASKATASUNA, MENDEKOTASUNA eta BERDINTASUNA.

Tradizio liberala:

Liberalismoaren Abiapuntua gizabanakoa jarduera politikoaren muina delako ustea da. Estatuak Gizabanakoen askatasuna bermatu behar du. Bere eskubideak babestu behar dituen Legeak ezartzen. Askatasuna bai baina beti lehiakortasun ekonomikoen eta truke Askeen legeen arabera. Politikaren helburua ez da guztien ongia bilatzea, Baizik eta batzuen eta besteen interesak orekatzea. Estatu liberalaren Zereginak: - Kideen bizia eta segurtasuna zaintzea. -Beldurra murriztea, bake Zibila sustatu. -Jabetza eskubidea ziurtatzea eta merkataritza erraztea

2-Errepublikanoen Hazia: estatu liberala estatu demokratikoa da:


Liberalismoaren ustez estatuak konstituzionala izan Behar du, gobernarien gehiegikeriak ahal den neurrian saihesteko. Liberalismoa tradizio errepublikanoarekin lotuta dago; hau antzinako Greziako demokraziatik Eta Erromako aro errepublikanotik sortu zen. Tradizio errepublikanoaren Arabera, herritarrek legearen aurrean berdinak izan behar dute, eta botere-
Gehiegikerien kontra defendatzeko aukera bermatu behar zaie. Botere-gehiegikeriarik ez egoteko hau erabili zuten:

  • Konstituzionalismoa.
  • Botere-banaketa. Botere Betearazlea, legegilea eta judiziala elkarrekiko independenteak izatea.
  • Herritarren partaidetza. Herritarrek boterean parte hartzea (kargo publikoen hautaketa…)

Botere publikoa Lortzeko mekanismorik egokienak sufragio unibertsala, ordezkaritzako sistema Eta gehiengoen araua zirela ikusi zenean, zuzenbidezko estatu liberal eta Demokratikoak estatu liberala ordeztu zuen.

3-Tradizio Sozialista:


Tradizio liberalen Ardatza gizabanakoen askatasuna da. Tradizio errepublikanoarena, gizabanakoak Botere politikoaren gehiegikerietatik babestea. Tradizio sozialistarena, Berdintasuna materiala. Gizarte baldintzek bereiziki kezkatzen dute Sozialismoa, horrek askatasuna ahalbidetzen baitute. Horrek, merkatua Kontrolatzera eramango du. Merkatua eta gizabanakoaren askatasuna ez datoz bat, Merkatuak ez ditu alderdi batzuk aintzat hartzen, adibidez, duintasuna. Ondorioz sozialismoaren helburua merkatuan esku hartzea da. Horretarako Merkatua gizartearen ardurapean egon behar du, ardura soziala izan.

Bi sozialismo:


Berdintasunerako bi bide egin ziren.

  • Komunismoa: Karl Marxen ideiak eta Lenik Jorratu.
    Estatu liberala klase menderatzailearen zerbitzura dagoen tresna Da. HELBURUAK: - Merkatua ezabatzea - Jabetza pribatua ezeztatzea, Ondorioz klaseen arteko desberdintasunak - Estatua iraultzaren bidez Desegin
  • Sozialdemokrazia: Lasalle eta Bernstein teoralariek eginda. Estatuaren esku hartzearen aldekoa baina komunismoarekin konparatuta ez Dute estatuaren oinarri demokratikoak eta liberalak hautsi nahi. HELBURUAK: - Merkatua gizarte-beharren mende - Ekonomia kontrolatzea, Jabetza pribatua murriztea -Botere politikoa gizartean banatu.

Gaur egun, Sozialdemokrazia badirudi bideragarriena.

4-Zuzenbidezko estatu Soziala:


Gizarte Berdintasunarekiko kezka da nagusi. Estatuak gero eta eginkizun handiagoa Hartu.

  • Justizia soziala lortzeko Erantzutea, aukera berdintasuna gauzatzeko. Gizarte zerbitzuak hedatu Behar da: hezkuntza, langabezia… Zerga politikoaren bidez aberastasuna Banatu egiten da.
  • Sistema ekonomikoaren Arazoei aurre egitea. Ekonomiak koordinazioa behar du. Neurriak hartu Behar dira, gastu publikoa handitzea eta enpresa publikoak eratzea Adibidez.

Laburbilduz, estatu Sozialak (ongizate estatuak) zenbait beharrei erantzun beharko dio.

Estatuak, eskubide sozial, ekonomiko eta kulturalak bermatu behar ditu. Legearen inperioa da estatu liberalaren ezaugarri nagusia.

Entradas relacionadas: